Selecteer een pagina

Ben je een beginnende fluitist dan heb je iedere week les nodig omdat je in de eerste paar jaar veel nieuwe dingen leert. Een half uur of 45 min. fluitles per week is voldoende om foutjes, die er in de loop van de week tijdens het oefenen ingeslopen zijn, te corrigeren en nieuwe dingen uit te leggen. Aansluitend aan je fluitles kun je achter mijn pc aan een interactief muziek-theorie programma werken. Dit lesmateriaal helpt je muziektheoretische kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De tarieven fluitles zijn voor leerlingen jonger dan 21 jaar vrijgesteld van BTW.

Lesprijzen individuele les tot 21 jaar:

Seizoen 2020-2021: (BTW vrijgesteld): € 22 per 30 min. bij vaste afspraak iedere week of om de week.

34 lessen (iedere week) 30 min. € 748
17 lessen (om de week) 30 min. € 374
17 lessen (om de week) 45 min. € 561
17 lessen (om de week) 60 min. € 748
10 losse lessen 30 min. € 230
10 losse lessen 45 min. € 345

Lesprijzen individuele les vanaf 21 jaar

Seizoen 2020-2021: (incl. 21% BTW): € 26,- per 30 min. bij vaste afspraak iedere week of om de week.

34 lessen (iedere week) 30 min. € 884
17 lessen (om de week) 30 min. € 442
17 lessen (om de week) 45 min. € 663
17 lessen (om de week) 60 min. € 884
10 losse lessen 30 min. € 270
10 losse lessen 45 min. € 405

 Voorwaarden:

  • De lestijden bepalen we in overleg. Je kunt op elk moment tijdens het jaar starten met de lessen.
  • In de basisschool en middelbare schoolvakanties geef ik geen les. Over de vakantieweken is vanzelfsprekend geen betaling verschuldigd.
  • Als de docent de les afzegt, wegens ziekte of andere reden, dan is geen betaling verschuldigd.
  • Als je ziek bent geweest of om andere redenen niet gekomen bent op de afgesproken lestijd, dan kun je één les per kwartaal inhalen. Deze “inhaalles” vindt plaats na het desbetreffende kwartaal. Meer niet nagekomen afspraken in datzelfde kwartaal worden in rekening gebracht.
  • Verzetten van een les kan uiterlijk 48 uur voor de eerder afgesproken lestijd. De nieuwe afspraak vindt plaats in dezelfde lesweek als de eerdere afspraak.
  • Facturering vindt plaats aan het einde van ieder kwartaal.
  • De betalingsverplichting stopt 1 maand na de datum van schriftelijke opzegging.