Selecteer een pagina

muziekles tarieven

Lesprijzen individuele les tot 21 jaar

seizoen 2016-2017: (BTW vrijgesteld)

34 lessen (iedere week) 30 min. € 680
17 lessen (om de week) 30 min. € 340
17 lessen (om de week) 45 min. € 509,50
17 lessen (om de week) 60 min. € 680
10 losse lessen 30 min. € 210
10 losse lessen 45 min. € 315

De lessen bevatten behalve de hieronder vermelde lestijd ook wekelijks 10 min. computerwerk. Je werkt met interactief lesmateriaal dat helpt je muziektheoretische kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 

Lesprijzen individuele les vanaf 21 jaar

seizoen 2016-2017: (incl. 21% BTW)

34 lessen (iedere week) 30 min. € 816
17 lessen (om de week) 30 min. € 408
17 lessen (om de week) 45 min. € 612,50
17 lessen (om de week) 60 min. € 815
10 losse lessen 30 min. € 250
10 losse lessen 45 min. € 375

De lessen bevatten behalve de hieronder vermelde lestijd ook wekelijks 10 min. computerwerk. Je werkt met interactief lesmateriaal dat  helpt je muziektheoretische kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 Voorwaarden:

  • De lestijden bepalen we in overleg. Je kunt op elk moment tijdens het jaar starten met de lessen.
  • In de basisschool en middelbare schoolvakanties geef ik geen les. Over de vakantieweken is vanzelfsprekend geen betaling verschuldigd.
  • Als de docent de les afzegt, wegens ziekte of andere reden, dan is geen betaling verschuldigd.
  • Als je ziek bent geweest of om andere redenen niet gekomen bent op de afgesproken lestijd, dan kun je één les per kwartaal inhalen.Deze “inhaalles”vindt plaats na het desbetreffende kwartaal. Meer niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
  • Verzetten van de les kan uiterlijk 48 uur voor de eerder afgesproken lestijd. De nieuwe afspraak vindt plaats in dezelfde lesweek als de eerdere afspraak. Dit gaat niet ten koste van de hierboven vermelde “inhaalles”.
  • Facturering vindt plaats aan het einde van ieder kwartaal.
  • De betalingsverplichting stopt 1 maand na de datum van schriftelijke opzegging.