Selecteer een pagina

muziekles tarieven

Lesprijzen individuele les tot 21 jaar

seizoen 2020-2021: (BTW vrijgesteld): € 22,- per 30 min. bij vaste afspraak iedere week of om de week.

 

34 lessen (iedere week) 30 min. € 748
17 lessen (om de week) 30 min. € 374
17 lessen (om de week) 45 min. € 561
17 lessen (om de week) 60 min. € 748
10 losse lessen 30 min. € 230
10 losse lessen 45 min. € 345

De lessen bevatten behalve de hieronder vermelde lestijd ook wekelijks 10 min. computerwerk. Je werkt met interactief lesmateriaal dat helpt je muziektheoretische kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Lesprijzen individuele les vanaf 21 jaar

seizoen 2020-2021: (incl. 21% BTW): € 26,- per 30 min. bij vaste afspraak iedere week of om de week.

34 lessen (iedere week) 30 min. € 884
17 lessen (om de week) 30 min. € 442
17 lessen (om de week) 45 min. € 663
17 lessen (om de week) 60 min. € 884
10 losse lessen 30 min. € 270
10 losse lessen 45 min. €405

 

 Voorwaarden:

  • De lestijden bepalen we in overleg. Je kunt op elk moment tijdens het jaar starten met de lessen.
  • In de basisschool en middelbare schoolvakanties geef ik geen les. Over de vakantieweken is vanzelfsprekend geen betaling verschuldigd.
  • Als de docent de les afzegt, wegens ziekte of andere reden, dan is geen betaling verschuldigd.
  • Als je ziek bent geweest of om andere redenen niet gekomen bent op de afgesproken lestijd, dan kun je één les per kwartaal inhalen.Deze “inhaalles”vindt plaats na het desbetreffende kwartaal. Meer niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
  • Verzetten van de les kan uiterlijk 48 uur voor de eerder afgesproken lestijd. De nieuwe afspraak vindt plaats in dezelfde lesweek als de eerdere afspraak. Dit gaat niet ten koste van de hierboven vermelde “inhaalles”.
  • Facturering vindt plaats aan het einde van ieder kwartaal.
  • De betalingsverplichting stopt 1 maand na de datum van schriftelijke opzegging.